ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สถิติการใช้งาน

6386902
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2085
6481
8566
6321004
173657
207478
6386902

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-22 08:46

มี 62 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชากร

      จำนวนประชากร และความหนาแน่นประชากร จากฐานข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ของตำบลนาบัว มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๒ คน จำแนกเป็นชาย ๖,๒๐๖ คน เป็นหญิง ๖,๓๐๖ คน จำนวนครัวเรือน ๓,๗๔๓ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 168 คน ต่อตารางเมตร

หมู่ที่

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

นาบัว

297

291

588

2

ระสีสัน

178

185

363

3

กระยูง

372

354

726

4

ละหุ่ง

235

253

488

5

นาเสือก

424

417

841

6

นาสาม

333

319

652

7

ตรม

344

391

735

8

กะทม

486

517

1,003

9

ตระงอล

537

510

1,047

10

โดนโอก

493

511

1,004

11

หนองกก

272

286

558

12

ปะปูล

131

146

277

13

ปอยตระแบง

312

322

634

14

ตังกอ

177

174

351

15

หนองกระทม

412

375

787

16

โคกสะอาด

365

348

713

17

ไทรทาบ

260

285

545

18

สระบัว

376

408

784

19

เสม็ด

202

214

416

รวมทั้งสิ้น

6,206

6,306

12,512

 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ แยกตามช่วงอายุ ปี 2557

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง(คน)

จำนวนรวม(คน)

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

19

30

49

1 ปีเต็ม – 2 ปี

94

75

169

3 ปีเต็ม – 5 ปี

199

148

347

6 ปีเต็ม – 11 ปี

409

381

790

12 ปีเต็ม – 14 ปี

227

187

414

15 ปีเต็ม – 17 ปี

253

229

482

18 ปีเต็ม – 25 ปี

510

448

958

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม

1,457

1,514

2,971

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม

635

786

1,421

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

908

1,136

2,044

รวมทั้งหมด

4,711

4,934

9,645

* หมายเหตุ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2557